چین و مجارستان در مسیر افزایش همکاری‌ها


تهران-ایرنا- سفیر چین در بوداپست، در هفتادو پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک با مجارستان، گسترش همکاری میان دو کشور را در توسعه طرح« یک پهنه،یک راه» و ارتقای مبادلات ملی و فرهنگی، از اهداف سال جدید چینی عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85374369/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7