چین و اکوادور قرارداد تجارت آزاد امضا کردند


تهران – ایرنا – گیلرمو لاسو رئیس جمهور اکوادور، گفت که این کشور قرارداد تجارت آزاد با چین امضا کرده است؛ توافقی که انتظار می‌رود صادرات اکوادور را افزایش دهد و رشد بخش صنعتی این کشور آمریکای جنوبی را تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988473/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF