چین: واشنگتن مسئول وضعیت "بسیار پیچیده ای" است که در خاورمیانه در حال شکل گیری است


تهران-ایرنا- وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه اعلام کرد که واشنگتن مسئول وضعیت “بسیار پیچیده ای” است که در منطقه خاورمیانه در حال شکل گیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379307/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87