چین: واشنگتن مسئول وضعیت "بسیار پیچیده ی" خاورمیانه است


تهران-ایرنا- وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه اعلام کرد که واشنگتن مسئول وضعیت “بسیار پیچیده ای” می باشد که در منطقه خاورمیانه در حال شکل گیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379307/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA