چین: وارد دوره جدیدی از همکاری‌ها با آفریقا شده‌ایم


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین، در روز آفریقا از آغاز دوره جدید همکاری‌ها میان چین و آفریقا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123678/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85