چین: نسبت به تحریم ریزتراشه‌ها توسط آمریکا بی‌تفاوت نمی‌مانیم


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت بازرگانی چین در رابطه با بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا در رابطه به ممنوعیت ورود ریزتراشه‌های چینی به این کشور، تاکید کرد که پکن نسبت به تاثیر اقدامات واشنگتن بی‌تفاوت نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337158/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85