چین میزبان نوزدهمین گردهمایی دریایی غرب اقیانوس آرام


تهران- ایرنا- چین برای نخستین بار پس از ۱۰ سال میزبان سمپوزیوم دریایی غرب اقیانوس آرام می‌شود؛ پکن از واشنگتن نیز که عضویت ناظر را دارد برای حضور در این سمپوزیوم دعوت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450928/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85