چین ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد


تهران – ایرنا – چین روز یکشنبه ماهواره سنجش از راه دور جدیدی را با ماموریت پیش بینی شرایط جوی و جلوگیری از برخی حوادث طبیعی از یک پایگاه فضایی در جنوب غربی این کشور به فضا پرتاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197268/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF