چین فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان را محکوم کرد


تهران- ایرنا- دولت چین به دنبال فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، از این اقدام به شدت انتقاد و مخالفت خود را با آن اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326656/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF