چین: طرفین شرایط کاهش تنش در اوکراین را مهیا کنند


تهران- ایرنا- چین در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد اینکه نمی‌توان اعزام نیروهای غربی به میدان نبرد اوکراین را رد کرد، اعلان داشت که پکن از تمام طرفین می‌خواهد تا شرایط را برای کاهش تنش و دستیابی به یک آتش بس مهیا کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401113/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF