چین: سیاست دفاعی جدید آمریکا به صلح در تنگه تایوان ضربه می‌زند


تهران- ایرنا- سخنگوی چین در امور تایوان در واکنش به اختصاص بودجه نظامی هنگفت آمریکا در سال جدید میلادی اعلام کرد که سیاست دفاعی ۲۰۲۴ آمریکا به صلح در تنگه تایوان ضربه می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335373/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF