چین دو نهاد آمریکایی را تحریم کرد


تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور دو نهاد آمریکایی را به دلیل فروش تسلیحات نظامی به تایوان تحت تحریم قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441505/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF