چین درباره تقابل دریایی هشدار داد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه چین گفت مناقشات دریایی باید از طریق مذاکره حل و فصل شود و درباره اردوگاه تقابل‌ها بدون اشاره به نام آمریکا و پیش از دیدار سران دو کشور هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284615/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF