چین خواستار همکاری نزدیک‌تر با صندوق بین‌المللی پول شد


تهران- ایرنا- نخست‌وزیر چین در دیدار با مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، همکاری نزدیک‌تر با صندوق بین‌المللی پول را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428002/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF