چین خواستار توقف مجازات جمعی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی شد


تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر خارجه چین خواستار «اقدام فوری» جهانی برای کاهش بحران غزه و توقف «مجازات جمعی» فلسطینی‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297853/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF