چین خواستار تسریع تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشت برجام به "مسیر درست" شد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز دوشنبه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را دستاوردی مهم در عرصه دیپلماسی چندجانبه توصیف کرد و گفت: چین خواستار افزایش و تسریع تلاش های دیپلماتیک برای بازگشت توافق هسته ای ایران به مسیر درست است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151978/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1