چین خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در مورد خاورمیانه شد


تهران-ایرنا- وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت که پکن خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در مورد تشدید تنش‌های اخیر در خاورمیانه برای احیای مذاکرات راهکار دو کشوری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85285438/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87