چین خواستار احترام کره‌جنوبی به سیاست چین واحد شد


تهران-ایرنا- سخنگوی جدید وزارت امورخارجه چین در واکنش به دعوت کره جنوبی از هیاتی از تایوان برای شرکت در نشست موسوم به دموکراسی، گفت: پکن از سئول می‌خواهد به سیاست چین واحد پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85421770/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D8%AF