چین: خواستار اجرای آتش بس فوری در غزه هستیم


نیویورک – ایرنا- نماینده چین در سازمان ملل گفت که پکن خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85435950/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85