چین به دنبال افزایش همکاری‌ها با لهستان


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین از تمایل پکن برای گسترش همکاری‌ها با لهستان در جهت تقویت اعتماد متقابل سیاسی و گسترش همکاری‌های متقابل سودمند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390906/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86