چین با مهمات واقعی رزمایشی در مرز با میانمار برگزار می‌کند


تهران- ایرنا- ارتش آزادیبخش خلق چین با افزایش تحرکات گروه‌های شورشی در مناطق مرزی میانمار اعلام کرد که یک رزمایش زمینی و هوایی را با استفاده از مهمات واقعی در مرز با این کشور برگزار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447471/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF