چین ارتباط نزدیک با طرف‌های درگیر در میانمار را حفظ می‌کند


تهران- ایرنا- چین بدنبال خارج شدن کنترل ایالت مرزی «شان» از دست حکومت نظامی میانمار و با وجود زخمی شدن چندین شهروند چینی در مرز مشترک با این کشور، ارتباط نزدیک خود با دو طرف درگیر در جنگ داخلی میانمار را حفظ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348022/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF