چین: آمریکا باید به دشمن جلوه دادن پکن خاتمه دهد


تهران-ایرنا- پکن روز دوشنبه به اظهارات جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا مبنی بر اینکه چین “بزرگترین تهدید” است، پاسخ داد و درخواست کرد که آمریکا “باید از دشمن جلوه دادن چین دست بردارد. ”


منبع: https://www.irna.ir/news/85312120/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF