چین آماده احیاء روح جاده ابریشم با همکاری ایران است


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در تهران، جمهوری اسلامی ایران را شریک مهمی در پروژه بزرگ «یک پهنه – یک راه» دانست و تاکید کرد: چین آماده است تا دست در دست ایران، روح جاده ابریشم را احیا کند و روابط بهتری در آینده با ایران رقم زند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85227622/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA