چین، اتهام «عدم مشارکت در تجارت جهانی» را رد کرد


تهران- ایرنا- چین گزارش آمریکا مبنی بر عدم مشارکت این کشور در سیاست‌های تجارت جهانی را رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85398090/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF