چین، اتهام حملات سایبری به فیلیپین را رد کرد


تهران – ایرنا – سفارت چین در فیلیپین ادعای مانیل مبنی بر تلاش هکرهای چینی برای نفوذ در وبسایت رئیس‌جمهوری آن کشور را رد و اعلام کرد: دولت چین هیچ‌گونه حملات سایبری را تحمل نمی‌کند و به هیچ کشور یا فردی هم اجازه نخواهد داد با استفاده از زیرساخت‌های چینی در چنین فعالیت‌های غیرقانونی شرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378159/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF