چین، آمریکا را به دروغگویی درباره «نسل‌کشی» اویغورها متهم کرد


تهران- ایرنا- چین اتهامات آمریکا درباره «نسل‌کشی» اویغورها توسط پکن را رد کرد و آن را «دروغ آشکار» طرف آمریکایی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113225/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF