چهل و پنجمین سالگرد پیمان دوستی ژاپن و چین در سایه تنش ها و اختلافات


تهران – ایرنا – امروز شنبه چهل و پنجمین سالگرد امضای معاهده صلح و دوستی میان ژاپن و چین در فضایی نه چندان گرم و دوستانه و در سایه اختلاف ها و تنش ها از جمله تنش بر سر تصمیم توکیو برای رهاسازی آب رادیواکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا و برخی تحولات منطقه ای برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196115/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA