پیونگ یانگ در مورد «اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در شبه جزیره کره» هشدار داد


تهران- ایرنا – کره شمالی آزمایش ناموفق پرتاب موشک قاره پیمای بالستیک ارتش آمریکا را محکوم کرد و هشدار داد پاسخی خردکننده به اقدامات تحریک آمیز و بی پروای پنتاگون در شبه جزیره کره می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279771/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87