پیونگ‌یانگ: آمریکا، کره جنوبی و ژاپن از خط قرمزها عبور کردند


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی شنبه شب در واکنش به تصمیم کره جنوبی برای برگزاری رزمایش نظامی جدید با آمریکا، اعلام کرد که این دو کشور به همراه ژاپن از خط قرمزها عبور کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047640/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF