پیامدهای بی‌پایان آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا بر ساکنان جزایر اقیانوس آرام


تهران- ایرنا- ساکنین جزایر دور دست در اقیانوس آرام پس از دهه‌ها تحمل آزار و اذیت ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده و متعاقبا از دست دادن عزیزانشان، همچنان از تشعشع‌های هسته‌ای موجود در این مناطق بکر رنج می‌برند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417500/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3