پکن: چین و اروپا شریک هم هستند نه رقیب


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که همکاری این کشور و اروپا باید در یک چرخه مثبت باشند که موفقیت متقابل را ممکن می‌سازد، نه مسابقه‌ای که تنها یک برنده به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85309023/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8