پکن همکاری جهانی در مبادلات علمی و فناوری را خواستار شد


تهران- ایرنا- کارشناسان چینی در اولین نشست علم و فناوری کشورهای عضو طرح «یک پهنه، یک راه» بر خواسته پکن برای همکاری جهانی در مبادلات علمی و فناوری تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284785/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF