پکن نیروی دریایی آمریکا را به نقض حاکمیت ملی چین متهم کرد


تهران- ایرنا- فرماندهی مشترک نیروهای سه‌گانه (زمینی، هوایی و دریایی) ارتش چین در منطقه جنوب نیروی دریایی ایالات متحده را به نقض حاکمیت پکن در جریان رزمایش دریای چین جنوبی متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313357/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF