پکن خواستار توقف دخالت آمریکا در امور داخلی چین شد


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امورخارجه چین در تماس تلفنی با «آنتونی بلینکن» خواستار توقف دخالت آمریکا در امور داخلی چین شد و به همتای آمریکایی‌اش هشدار داد که واشنگتن دست از حمایت جدایی‌طلبان تایوان بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313909/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF