پکن: اسکورت کشتی‌ها از سوی چین در دریای سرخ ارتباطی به وضعیت جاری منطقه ندارد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع چین در ارتباط با عملیات حفاظت کشتی‌های تجاری کشور خود در خلیج عدن و آب‌های سومالی، تاکید کرد: نیروی دریایی چین به طور معمول عملیات اسکورت را در این منطقه اجرا می‌کند و به وضعیت کنونی منطقه‌ بی‌ارتباط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402584/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA