پکن: از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در چین استقبال می‌کنیم


تهران-ایرنا- معاون وزیر بازرگانی چین در دیدار با برخی نمایندگان شرکت‌های آلمانی تاکید کرد که پکن از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317280/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85