پکن: اروپا از تجارت با چین بیشتر سود می‌برد


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا که گفته بود پکن از مازاد تجاری با بروکسل سود بزرگی می‌برد، خاطرنشان کرد: در ظاهر چنین تصوری وچود دارد ، اما در واقع بخش قابل توجهی از این سود به جیب شرکت‌های اروپایی رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314007/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF