پکن: آمریکا معتاد به جنگ است


تهران- ایرنا- وو کیان سخنگوی وزارت دفاع ملی چین با اشاره به اینکه ایالات متحده در طول تاریخ خود تنها ۱۶ سال را بدون درگیری در جنگ سپری کرده است، گفت: آمریکا معتاد به جنگ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275886/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA