پوتین: به کره شمالی برای ساخت ماهواره کمک می کنیم


تهران- ایرنا – ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به خبرنگاران امروز چهارشنبه گفت به کره شمالی برای ساخت ماهواره کمک خواهد کرد و تمامی مسائل از جمله تولید سلاح مورد بررسی و مذاکره قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227468/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85