پوتین: ارتباط روسیه و چین در حوزه نظامی وارد سطح جدیدی می‌شود


تهران-ایرنا- «ولادیمیر پوتین» امروز(چهارشنبه) اظهار داشت: از آنجایی که زمینه‌های فناوری پیشرفته، از جمله فضا و سلاح‌های مدرن در اولویت قرار دارند، ارتباط میان روسیه و چین در حوزه نظامی به سطح جدیدی می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85285176/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF