پرچم ایران در سازمان همکاری شانگهای برافراشته شد


تهران – ایرنا – با پیوستن رسمی جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در بیست و سومین نشست سران کشورهای عضو به میزبانی دهلی نو، پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم سایر کشورها در این سازمان به اهتزار در آمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159825/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF