پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره چینی


تهران – ایرنا – سازمان ملی فضایی چین (CNSA) امروز (جمعه) اعلام کرد که ماهواره «کوئه‌کیائو-۲» اخیرا آزمایش‌های ارتباط در مدار را با به خوبی پشت سر گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441834/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C