پرابوو سوبیانتو و سوالاتی در مورد آینده دموکراسی در اندونزی


تهران- ایرنا- روی کار آمدن پرابوو سوبیانتو رئیس جمهور جدید اندونزی که از سوی غرب به نقض حقوق بشر و سرکوب دگراندیشان متهم می‌شود، با تردیدهایی در مورد صحت و سلامت انتخابات و آینده دموکراسی در این کشور پر جمعیت ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85389245/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C