پای محصولات ایرانی رسما به بازار آنلاین چین باز شد


تهران- ایرنا- «محسن بختیار» سفیر جمهوری اسلامی ایران از از فراهم شدن امکان عرضه محصولات ایرانی بطور رسمی در پلتفرم های فروش آنلاین چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220809/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF