وزیر دفاع پیشین آمریکا: تایوان آمادگی کافی برای درگیری با چین را ندارد


تهران- ایرنا- مارک اسپر وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت که تایوان «آمادگی کافی» برای تهاجم احتمالی نظامی چین را ندارد اما ابراز امیدواری کرد که این جزیره به سطح مناسبی از آمادگی برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983746/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86