وزیر خارجه چین :روابط خوبی با روسیه و ایران داریم


تهران-ایرنا-وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت: ما روابط خوب با روسیه و ایران را به طور منظم حفظ می‌کنیم و به دنبال حل و فصل همه مسائل از طریق گفت و گوی سیاسی و سازنده هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301715/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85