واژگونی قایق ماهیگیری در آب‌های ساحلی کره جنوبی؛ چهار نفر کشته شدند


تهران- ایرنا- به دنبال واژگونی یک قایق ماهیگیری در آب‌های ساحلی شهر بندری تونگ یانگ کره جنوبی، چهار نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست داده و پنج سرنشین دیگر این قایق مفقود شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414679/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87