وانگ یی: چین آماده هم‌افزایی استراتژی توسعه با برزیل است


تهران – ایرنا – وانگ یی، دیپلمات ارشد چین در دیدار با سلسو لوئیز نونس آموریم، مشاور ارشد ریاست جمهوری برزیل در ژوهانسبورگ گفت: پکن آماده هم‌افزایی توسعه با برزیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180500/%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA