هکرهای کره شمالی رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را هدف قرار دادند


تهران- ایرنا – پلیس جاسوسی کره جنوبی امروز یکشنبه اعلام کرد هکرهای مظنون کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را هدف قرار دادند، گرچه اطلاعات طبقه بندی شده هنوز به خطر نیفتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204234/%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81